Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttevaluering av Hedmarksmodellen : NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Aktivitetskravet for sykemeldte innebærer at den sykmeldte må være delvis i jobb etter åtte ukers sykefravær dersom ikke sykdom eller arbeidsplassforhold er til hinder for det. NAV i Hedmark fikk svært gode resultater med en ny arbeidsmetodikk for konsekvent håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte i 2013. Hvis ikke kravet var oppfylt, foretok NAV en midlertidig stans av sykepengene og varslet samtidig den sykmeldte om dette. Det ble samtidig gjennomført en informasjonskampanje rettet mot sykmeldere, arbeidsgivere og offentligheten for å informere om praksisendringen og om partenes ansvar for å følge opp aktivitetskravet. Sluttevalueringen består av en evaluering fra Proba. Basert på intervjuer kommer undersøkelsen fram til at innføringen av modellen har bidratt til en klar praksisendring hos NAV og at den har god støtte i etaten. Proba mener imidlertid at informasjon for å forankre praksisendringen hos sykmeldere og arbeidsgivere kunne vært bedre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-18 01:02:23.131875
MODIFIED 2017-02-18 01:02:23.141890
CREATED 2017-02-18 01:02:23.131875
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)