Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttevaluering av pilotprosjekt : Transport og fremstilling av varetektinnsatte

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse har gjennomført en evaluering med en samfunnsøkonomisk analyse av pilotprosjektet: Transport og fremstilling av varetektinnsatte. Evalueringen er gjennomført i perioden januar til midten av juni 2016. Det er gjennomført to møter med styringsgruppen som er oppnevnt for pilotprosjektet. Det har også vært møter med oppdragsgivers styringsgruppe for denne evalueringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-22 00:01:31.615244
MODIFIED 2020-08-22 00:01:32.369072
CREATED 2020-08-22 00:01:31.615244
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)