Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttevaluering av prosjektet Nye ssb.no 2013

Rapporten gir en evaluering av hva som er gjort i prosjektet Nye ssb. no i Statistisk sentralbyrå etter forrige evaluering i 2012, hvilken effekt har dette hatt og hva er de viktigste læringspunktene. Det ble i 2012 gjennomført en underveisevaluering. Denne er også tilgjengelig i Evalueringsportalen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 869.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:00:19.924734
MODIFIED 2014-08-14 11:48:45.531779+00:00
CREATED 2014-02-13 05:00:19.924734
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)