Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttevaluering Politireform 2000

Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av Politireform 2000. Reformens fase 1 dreide seg om strukturelle, organisatoriske, ledelsesmesige og tekniske endringer. Hovedgrepet var en reduksjon i antall politidistrikter fra 54 til 27. Fase 2 av reformen gjaldt gjennomgang av driftsenhetsnivået med vekt på å prøve ut nye geografiske samarbeidsformer, videreutvikle distriktenes fellesfunksjoner og videreutvikle arbeidsprosessene i distriktene. Endringene i den sivile rettspleie på grunnplanet skjedde også under fase 2.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 433.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:40.568635
MODIFIED 2021-04-05 22:01:45.980687+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:40.568635
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)