Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttrapport : BP4 for "overgang fra matrikkel- til vegadresser"

Det skal bli enklere og finne frem til adresser i Norge, gjennom at kommunene benytter et ensartet offentlig adressesystem; vegadresser, ved registrering av eiendom og bygg i matrikkelen. Kartverkets prosjekt «Overgang fra matrikkel- til vegadresser», med kortnavnet «Vegadresseprosjektet» hadde som målsetting å øke andelen vegadresser i Norge. Det er kommunene som er adressemyndighet og fastsetter offisiell adresse, dette fremgår av matrikkelloven.

Rammene for prosjektet har vært at det er den enkelte kommune som må gjennomføre innføringen av vegadresser i egen kommune, uten at det var forankret i pålegg gjennom lov og forskrift. Det har heller ikke vært tilgjengelig økonomiske midler for å stimulere til gjennomføringen av oppgavene i kommunene. Kartverkets virkemidler har derfor vært begrenset til markedsføring av samfunnsnytte, tilrettelegging og veiledning.

Denne sluttrapporten er en intern evaluering av «Vegadresseprosjektet» og hva som er mulig å oppnå gjennom et rent påvirkningsprosjekt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.1MB)
  2. Vedlegg 1_Kommunikasjonsplan.pdf (pdf, 283.8KB)
  3. Vedlegg_ 2 Strategidokument.pdf (pdf, 224.9KB)
  4. Vedlegg_4_media.pdf (pdf, 440.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 01:02:21.166328
MODIFIED 2016-02-02 01:02:21.177367
CREATED 2016-02-02 01:02:21.166328
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)