Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttrapport for FNS-prosjekt

Det ble i 2006 søkt om prosjektmidler for å gjennomføre et prosjekt for å gi unge russiske yrkeshemmede fra nordvest Russland et tilbud om praksis i yrker tilpasset deres forutsetninger. Gjennom opplæring i norsk språk og arbeidspraksis i norske bedrifter, var målet med prosjektet at deltakerne skulle få bedre kompetanse til å få arbeid i Russland, gjerne ved norsketablerte bedrifter, turistnæring mv. Praksis innen ulike yrker innen servicebransjen har derfor blitt særlig vektlagt i prosjektet. Kompetansen er ment å kompensere for deltakernes yrkeshemming, for å gi fortrinn på det russiske jobbmarkedet. Fra norsk og russisk side ønsket en gjennom prosjektet økt fokus på samarbeid, og kompetanseoverføring mellom landene overfor grupper yrkeshemmede arbeidssøkere som står svakt på arbeidsmarkedet. SST åpnet i samarbeid med NAV Finnmark Invalidesenteret i Murmansk i 2007. Senteret har vært en naturlig del av det russisk/norske samarbeidet for prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 480.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:26.166699
MODIFIED 2014-08-14 11:43:28.816006+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:26.166699
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)