Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttrapport for prosjekt legers sykmeldingspraksis i Hedmark

I 2009 tok NAV Hedmark sammen med de regionale partene fra NHO, LO og KS samt Legeforeningen i Hedmark initiativ til prosjektet « Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark». Den overordnede hensikten med prosjektet var å bidra til reduksjon i sykefraværet i fylket. God sykmeldingspraksis krever samhandling mellom flere aktører, blant annet arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder og NAV. Gjennom prosjektet ønsket NAV å prøve ut metoder og modeller som kan bidra til god samhandling mellom aktørene. Prosjektet pågikk fra august 2009 og ut desember 2011, og ble gjennomført i de 5 største kommunene Hamar, Elverum, Kongsvinger, Ringsaker og Stange.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 587.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-13 14:00:50.321930
MODIFIED 2016-08-12 06:05:35.255724+00:00
CREATED 2014-03-13 14:00:50.321930
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)