Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttrapport fra ASVO Nøtterøy i prosjekt "Team Wooltech; på lag med naturen!"

”Team Wooltech; på lag med naturen! ” ble startet som prosjekt i 2008. Hensikten med prosjektet var å finne svar på om, og hvordan et støttende sosialt nettverk og arbeid med kunst/håndverk kan gi personer en ny tilknytning til arbeidslivet. Ville ny teknologi og metodikk bidra til bærekraftig produksjon i større skala av kortreiste miljøvennlige villsauull-produkter til interiører, bekledning og industrielle formål? Prosjektet ble initiert av Lise Andrine Hauge i Wooltech AS høsten 2007, og startet da opp på Frøya. Sommeren 2009 ble det søkt samarbeid med ASVO Nøtterøy AS for å ha en mulighet til å gjennomføre prosjektet, da det av ulike grunner ble vanskelig å ha base på Frøya. Som vertsbedrift for prosjektet har ASVO Nøtterøy bidratt med personalressurser og finansielle ressurser, samtidig som et bredt nettverk er tatt i bruk. Lise Andrine Hauge og bedriften har hatt mye å tilføre hverandre, og samarbeidet har gjort at en har fått et bredt vurderingsgrunnlag når prosjektet nå er avsluttet. Prosjektet har medført at det skjer en videreføring i bedriften basert på de erfaringene som er trukket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 633.7KB)
  2. Intervjuanalyse Asvo Wooltech IR.pdf (pdf, 162.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:17:25.365049
MODIFIED 2014-08-14 11:43:35.054036+00:00
CREATED 2012-10-18 17:17:25.365049
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)