Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)

Rapporten tilhører rapportseriene TF-rapport.

Dette er sluttrapporten etter følgeevalueringa av den femårige satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Den gjør kort greie for status ved oppstart av programmet, nasjonale og regionale læringsarenaer underveis, samt sluttkartlegginga. Det har skjedd forbedringer i forhold til hvordan fylkeskommunene jobber for å støtte opp under lokal samfunnsutvikling i kommunene i perioden. Ikke alt kan forklares med LUK-satsinga, men satsinga har vært viktig for å få til bedre samordning internt og bedre samhandling eksternt, slik at kommunenes kapasitet og kompetanse har blitt styrket. Dette var også målet med satsinga.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 00:01:10.184336
MODIFIED 2017-02-14 00:01:10.218560
CREATED 2017-02-14 00:01:10.184336
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)