Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttrapport fra pilotprosjektet om utprøving av IKT : Internett i opplæringa innenfor kriminalomsorgen

Tilrettelegging for innsatte til opplæring og bruk av IKT og elektronisk nettverk i samsvar med opplæringsloven- se til at opplæringen er sikkerhetsmessig forsvarlig,vurdere utvikling og komme med forslag til forbedringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:40.989281
MODIFIED 2013-02-14 18:10:00.095442
CREATED 2010-10-27 16:50:40.989281
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)