Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttrapport : JobbResept - virker det?

Internasjonale studier viser at 70% av pasienter som har eller har hatt en psykoselidelse ikke har noen form for arbeid, hverken full- eller deltid. Det er et samfunnsøkonomisk og et menneskelig problem. I 2007 ble JobbResept til som et samarbeid mellom storbysatsningen ”Vilje viser vei” i NAV, og Stavanger Universitetssykehus. JobbResept startet som et praksisplassprosjekt for personer med psykisk lidelse men overtok raskt metodikken kjent fra Individuell Jobbstøtte (IPS). I 2012 bevilget Arbeids- og Velferdsdirektoratet midler for en systematisk evaluering av JobbResept spesifikt for psykosepasienter. Det opprinnelige designet var en randomisert kontrollert studie, noe som måtte omgjøres til en matched kontrollstudie da IPS ble del av nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. Å randomisere til ikke-intervensjon ble ikke etisk forsvarlig. Matched-controlstudien som ble utført i stedet viser svært gode resultater av over ett år: 50% av deltakere var i arbeid og/eller utdanning mer enn 50%, mot 16. 7% av deltakere i kontrollgruppe. Ett år etter avsluttet intervensjon var likevel mange igjen falt ut av arbeidsliv eller utdanning, og forskjellene mellom gruppene var ikke lenger signifikante. Vi konkluderer med at en arbeidsrettet psykososial intervensjon for denne gruppen av pasienter, eller brukere, har god effekt men bør ha lengre varighet enn ett år for at effekten skal opprettholdes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:01:29.609023
MODIFIED 2017-04-11 22:01:29.956866
CREATED 2017-04-11 22:01:29.609023
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)