Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata

Hensikten med rapporten var å utarbeide et grunnlag for å vurdere utviklingen av statistikk og analyser av plandata på kommuneplan- og kommunedelplannivå. Videre skulle den se på mulighetene for å utvikle bedre statistikker og analyser knyttet til plandataene. Prosjektet baserer seg på Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeid med statistikk over faktisk arealbruk og arealdekke. Fokus er på behovet for statistikk over boligreserver. Resultatene viser at det er flere hindringer i veien som må løses før en kan produsere troverdig statistikk med bakgrunn i plandata.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-18 01:03:45.612331
MODIFIED 2017-02-18 01:03:45.622627
CREATED 2017-02-18 01:03:45.612331
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)