Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttrapport : sysselsettingsprosjektet for langtkomne rusmiddelavhengige i Asker 2008-2010

I Asker har Kirkens Feltarbeid drevet rusomsorg/diakoni i 27 år. I arbeidet har vi sett at tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak i liten grad treffer rusmiddelavhengige personer, spesielt ikke langtkomne rusmisbrukere. Med god forankring i og kjennskap til rusavhengige i Asker ønsket Kirkens Feltarbeid i Asker å ta initiativet til at det ble etablert et tilrettelagt arbeidstilbud for denne gruppen. Det ble iverksatt et forsøksprosjekt over to år hvor målsettingen var å kartlegge og utnytte restarbeidsevnen til langtkomne rusmiddelavhengige personer i Asker.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:29.764386
MODIFIED 2017-11-16 17:01:11.647429+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:29.764386
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)