Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

På oppdrag fra Justisdepartementet har Statskonsult foretatt en evaluering av Justissekretariatene, Sekretariatet for konfliktrådene og Kontoret for Voldsoffererstatning. Målet med prosjektet har vært å vurdere organiseringen og styringen av virksomhetene og gi anbefalinger om eventuelle forbedringer sett i lys av de utfordringer virksomhetene og Justisdepartementet står overfor.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:14.656176
MODIFIED 2015-11-12 15:00:57.066427+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:14.656176
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)