Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Små vannkraftverk : evaluering av dokumentasjon av biologisk mangfold

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport .

Undersøkelser av biologisk mangfold i forbindelse med planer om bygging av små vannkraftverk er evaluert. Utredningen er i stor grad basert på skriftlige kilder, i form av biologisk mangfold-rapporter utarbeidet for konsesjonssøknader og andre vassdragsundersøkelser. Et representativt utvalg av nyere BM-rapporter er gjennomgått. I tillegg er erfaringer og vurderinger innhentet fra konsulenter, offentlige myndigheter og ulike fagfolk. Trekk ved resultatene er diskutert, og det er satt fram forslag til tiltak for å forbedre kvaliteten på undersøkelsene, bl. a. å høyne kompetansen blant konsulenter, å bedre veiledningen og kontroller, samt å fjerne enkelte kunnskapshull.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:25.373761
MODIFIED 2019-06-08 08:00:22.729906+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:25.373761
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)