Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation

Et internasjonalt ekspertpanel ble i 2009 oppnevnt for å evaluere sosialantropologisk forskning i Norge. Initiativet ble tatt av Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet.

I november 2010 ble panelets rapport levert til Norges forskningsråd.

Evalueringspanelet har undersøkt de sosialantropologiske instituttene ved de fire universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I tillegg har panelet evaluert Etnografisk seksjon på Kulturhistorisk Museum, seksjon for medisinsk antropologi ved Institutt for samfunn og helse i Oslo, Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO, Norsk institutt for forskning på oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Chr. Michelsens Institutt (CMI).

Panelet har registrert 302 publikasjoner av 88 forskere i perioden 2004-2008. Panelet har også undersøkt kvaliteten på 176 artikler levert inn av de samme forskerne.

Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet mener panelet har levert en meget interessant og leseverdig rapport. Det er også en rapport med tydelige anbefalinger til fagmiljøene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:22.298595
MODIFIED 2016-08-12 06:01:11.364613+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:22.298595
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)