Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sociological Research in Norway : an Evaluation

Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet vedtok i 2009 å igangsette en evaluering av sosiologisk forskning i Norge. Et internasjonalt evalueringspanel ble oppnevnt i oktober 2009, og evalueringsarbeidet ble utført i 2010.

Evalueringspanelets hovedoppgaver var å gi en samlet vurdering av kvaliteten på den sosiologiske forskningen i de utvalgte fagmiljøene, sett i forhold til en internasjonal standard, og å gi anbefalinger til oppfølgingstiltak.

Evalueringen omfattet fagmiljøer ved fem universiteter, to høgskoler og seks forskningsinstitutter, totalt 13 enheter (derav er to fagmiljøer evaluert under ett etter eget ønske). 177 forskere omfattes av evalueringen. Mandatet for panelet og en oversikt over de evaluerte fagmiljøene er gjengitt i evalueringsrapporten Sociological research in Norway. An evaluation (December 2010).

Evalueringsrapporten ble behandlet av Divisjonsstyret for vitenskap 15. desember 2010. Divisjonsstyret mente at evalueringspanelet hadde levert en grundig gjennomgang av norsk sosiologi og en god og interessant analyse av de utfordringene faget og fagmiljøene står overfor. Rapporten ble også vurdert som et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med fagutvikling innenfor de sosiologiske fagmiljøene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:05:29.953410
MODIFIED 2013-02-14 18:05:56.854695
CREATED 2011-07-06 17:05:29.953410
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)