Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Som bestilt : evaluering av spesielle rettshjelptiltak

Anbud hvor formål var å gjennomgå tilskuddsordningen for spesielle rettshjelptiltak for å undersøke grad av måloppnåelse. Oxford Research vant anbudskonkurranse. Datagrunnlag inkluderte historisk materiale som JD besitter for denne tilskuddsordningen samt intervju med tilskuddsorganisasjoner. Endelig rapport ble levert juni 2015.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 188.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 01:03:13.185430
MODIFIED 2016-02-03 01:03:13.482858
CREATED 2016-02-03 01:03:13.185430
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)