Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har undersøkt om sosiale forskjeller i sykelighet, livsstil og bruk av helsetjenester, slik vi kjenner dem fra voksenbefolkningen, fins allerede blant barn i alderen 8–13 år i Akershus fylke. Vi har studert betydningen av disse bakgrunnsfaktorene: •husholdningsinntekt •foreldrenes utdanning •om begge foreldrene er norske •om barnet bor sammen med begge foreldrene •barnets alder og kjønn. Sammenhengen mellom sosioøkonomiske faktorer, sykdom og bruk av helsetjenester blant barn er lite studert i Norge. Datamaterialet vårt stammer fra en undersøkelse i 2002 blant skoleelever i alle Akershuskommunene. I alt var det 16480 barn og 14698 foreldre som besvarte spørreskjemaene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 988.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 14:00:48.491041
MODIFIED 2016-02-03 14:00:48.834870
CREATED 2016-02-03 14:00:48.491041
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)