Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Lotteritilsynet har vurdert sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser ved en mulig lisensiering i det norske pengespillmarkedet ved å sammenligne konsekvenser ved tre forskjellige måter å regulere markedet på: 1. Dagens marked 2. Et marked tilsvarende det danske lisensierte pengespillmarkedet 3. Den danske modellen, men med strengere krav til ansvarlighet rundt spillene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 01:03:33.012079
MODIFIED 2016-02-02 01:03:33.312332
CREATED 2016-02-02 01:03:33.012079
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)