Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten er en gjennomgang av sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom i Norge og der vi ser hen til Sverige og Danmark. Det argumenteres for at sosialt entreprenørskap bør sees på som en nyskapende aktivitet og at det derfor er viktig å skille mellom sosiale virksomheter, sosialentreprenøriske virksomheter og sosialentreprenørisk arbeid. Gjennomgangen viser at sosialt entreprenørskap kan representere et interessant og uutnyttet område som ledd i innsats mot fattigdom, både som praktisk her-og-nå-innsats, men vel så viktig som ledd i sosial innovasjon. Forstått slik kan sosialt entreprenørskap også utgjøre et viktig bidrag i den videre utviklingen av velferdsstaten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 913.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:39.889126
MODIFIED 2017-12-03 04:00:59.002981+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:39.889126
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)