Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Speed and Efficiency of the Vote Counting Process : Norwegian E-vote Project

Ti kommuner gjennomførte forsøk med internettstemmegiving ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Dette er en av flere delevalueringer av forsøket. Delevalueringen oppsummerer blant annet hvorvidt forsøket førte til en mer effektiv opptelling og raskere valgresultater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-20 13:02:02.700626
MODIFIED 2014-08-14 11:46:27.277352+00:00
CREATED 2013-02-20 13:02:02.700626
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)