Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spørreundersøkelse om bruk avtelefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Post- og teletilsynet (PT) skal fremme konkurransen i ekommarkedene og sikre at alle brukere får tilgang til gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester. For å gi innsikt i privatkundenes etterspørsel etter elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge, har PT gjennomført den første omfattende undersøkelsen blant den norske befolkningen. Målet er å gjennomføre undersøkelsen regelmessig, for å kunne gi innsikt i utviklingstrekk og trender. Hovedmålet med undersøkelsen er å få innsikt i den faktiske bruken av tjenestene, kundenes tilfredshet med tjenestene og kunnskapen deres om tjenestene. Den delen av undersøkelsen som presenteres i denne rapporten, skal bidra til å øke kunnskapen om bruken av elektroniske tjenester blant personer med nedsatt syn og tilfredsheten deres med de telekommunikasjonstjenestene som tilbys i dag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 683.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:00:27.107614
MODIFIED 2015-10-16 08:19:43.982945+00:00
CREATED 2014-10-24 22:00:27.107614
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)