Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spørsmål til Barnehage-Norge 2014

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører TFoU en årlig spørring mot barnehagesektoren. Spørringen gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder. Spørreundersøkelsen 2014 ble gjennomført med følgende tema: 1. Barnehageansattes kompetanse 2. Bemanning (tidsbruk og prioritering) i barnehagen 3. Trivsel i barnehagen (psykososialt miljø) 4. Barnehagens fysiske miljø 5. Kvalitetsverktøy i barnehagesektoren 6. Overgang fra barnehage til skole 7. Bruk av rammeplanen og støtteressurser til denne 8. Evaluering av barnehageforskningsmagasinet Vetuva 9. «Barnehagespegelen» (særtrykk av barnehagekapitlet i US14) 10. Kartlegging av opptakspraksis i private barnehager

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-02 01:00:45.274437
MODIFIED 2015-10-16 08:20:39.946145+00:00
CREATED 2015-09-02 01:00:45.274437
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)