Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spørsmål til Barnehage-Norge 2015

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Arbeid med språk, samarbeid med barnevernet og beredskap er noen av temaene i spørreundersøkelsen til barnehagesektoren. Spørringen gir blant annet nyttig informasjon som brukes i direktoratets og Kunnskaps-departementets oppfølging av viktige satsingsområder. Spørreundersøkelsen 2015 ble gjennomført blant annet følgende temaer: 1. Barnehagens arbeidsmåter 2. Språk 3. Trivsel i barnehagen 4. Tid til samarbeid 5. Barnevern 6. Beredskap

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-09 22:05:03.149241
MODIFIED 2016-10-09 22:05:03.159529
CREATED 2016-10-09 22:05:03.149241
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)