Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spørsmål til Barnehage-Norge 2016

Rapporten tilhører rapportseriene TFOU-rapport.

Rapporten presenterer resultat av undersøkelser til barnehagesektoren i Norge, utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppene for undersøkelsen er barnehagestyrere, barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet. Tema for undersøkelsen i 2016 er definisjon av når et barn regnes som treåring, rutiner for å sikre god hygiene, barnehageansattes kompetanse, rutiner for å forebygge og oppdage vold og seksuelle overgrep, BASIL, vurdering av Fylkesmannens arbeid, nettsiden Barnehagefakta. no, bruk av nasjonale senter og beredskap.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-26 23:02:05.304059
MODIFIED 2017-03-26 23:02:05.316463
CREATED 2017-03-26 23:02:05.304059
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)