Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spørsmål til Barnehage-Norge 2017

Rapporten tilhører rapportseriene TFOU-rapport.

Rapporten presenterer resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren. Årets temaer er implementering av ny rammeplan, barnehageforskningsmagasinet Vetuva, mat og måltider, fysisk miljø, beredskap og forebygging, psykososialt barnehagemiljø, kompetanseutvikling i arbeidet med barnehagemiljø, dokumentasjon og behandling av personopplysninger, spesialpedagogisk hjelp og inkludering, Udirs kvalitetsverktøy, strategien Språkløyper, midlertidige dispensasjoner, veiledning av nyutdanndede barnehagelærere og vurdering av fylkesmannens arbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-10 00:04:38.635438
MODIFIED 2018-08-10 00:04:38.677248
CREATED 2018-08-10 00:04:38.635438
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)