Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015 : Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet to spørringer i året mot skolesektoren. Rapportene fra spørringene gir viktig informasjon som direktoratet bruker i oppfølgingen av viktige satsingsområder.

Temaene i undersøkelsen: 1. Informasjon om regelverket (opplæringsloven) 2. Rådgivning 3. System for kvalitetsvurdering på skole og skoleeiernivå 4. FYR – yrkesretting og relevans i fellesfagene 5. Tilpasset opplæring 6. Skoleleders kompetanse 7. Forebygging av alvorlige skolehendelser

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-30 23:00:57.625817
MODIFIED 2016-04-30 23:00:57.636560
CREATED 2016-04-30 23:00:57.625817
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)