Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser til skoler og skoleeiere

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet to spørringer i året mot skolesektoren. Rapportene gir viktig informasjon som direktoratet bruker i oppfølgingen av viktige satsingsområder.

Temaene i denne undersøkelsen: •Kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige •Yrkesretting og relevans i fellesfagene (FYR) •Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid •Samfunnssikkerhet og beredskap – forebygging av alvorlige hendelser •Skolehelsetjenesten •Læreplan som styringsdokument •Nasjonale sentre - kjennskap og brukertilfredshet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:06:53.439188
MODIFIED 2017-02-10 12:06:53.449624
CREATED 2017-02-10 12:06:53.439188
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)