Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spørsmål til Skole-Norge våren 2014 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten fra spørringen våren 2014 ble gjennomført med følgende tema: 1. Bedre læringsmiljø 2. Vurdering for læring 3. Læreplanene som styringsdokumenter 4. Etablering av læreplasser 5. Forsøket med praksisbrev - rapportering 6. Bruk av tolk i skolen 7. Nasjonale sentre

http://www. udir. no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/-Sporreundersokelse-blant-skoler-og-skoleeiere-varen-2014/

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:00:57.263605
MODIFIED 2015-10-16 08:19:46.692202+00:00
CREATED 2014-10-24 22:00:57.263605
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)