Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spørsmål til Skole-Norge våren 2016

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet to spørringer i året mot skolesektoren. Rapportene fra spørringene gir viktig informasjon som direktoratet bruker i oppfølgingen av viktige satsingsområder.

Temaene i denne undersøkelsen:

1. Tilsyn – risikovurderinger

2. Kunnskapssenter for utdanning (KSU) – Kjennskap og brukertilfredshet

3. Kjennskap til Utdanningsdirektoratets statistikksystem

4. PPT og læringsmiljø

5. Aktivt skoleeierskap

6. Overgang og sammenheng mellom barnehage og skole

7. Skoleeieres vurdering av Fylkesmannens arbeid

8. Praksisbrev

9. Etablering av læreplasser

10. Tilbudsstrukturen innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

11. Midlertidig læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge

12. Svømmeopplæringen på barnetrinnet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-29 00:02:08.096700
MODIFIED 2016-10-29 00:02:08.107392
CREATED 2016-10-29 00:02:08.096700
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)