Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU gjennomfører to årlige spørringer i skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørsmålene stilles til skoleledere og skoleeiere i både kommunene og fylkeskommunene. Spørringene gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Temaene i undersøkelsen:

1. Bruk av Udir. no

2. Kjennskap til den nasjonale realfagstrategien «Tett på realfag»

3. Nettbaserte hjelpemidler til sentralt gitt eksamen

4. Vurdering for læring

5. Implementering av yrkesfaglig fordypning

6. Skoleeieres vurdering av Fylkesmannens arbeid

7. Dimensjonering av det yrkesfaglige opplæringstilbudet

8. Læreplass-situasjonen 2016

9. Standpunktvurdering

10. Mat- og måltider i skolen

11. Spesialpedagogisk kompetanse i skolen

12. Forsøk med én eller to karakterer i norsk

13. Språkløyper

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-12-14 00:02:58.998516
MODIFIED 2017-12-14 00:02:59.037113
CREATED 2017-12-14 00:02:58.998516
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)