Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Spredt utbygging og jordvern : om omfang og drivkrefter bak bygging på jordbruksarealer

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR rapport.

I prosjektet er det gjennomført en landsdekkende undersøkelse av omfang og utbygging på jordbruksarealer. Spredt utbygging er den viktigste formen for nedbygging av jordbruksarealer sammenlignet med tettstedsutvidelser. Halvparten av den spredte utbyggingen på jordbruksarealer er til andre formål enn primærnæringer. I ”rurale” kommuner der landbruket har en sterk økonomisk stilling er det mye nedbygging viser regresjonsanalyser. Indirekte støttes jordvernet av byutviklingsdiskurs med vekt på fortetting og åpent landskap og restriktiv holdning til spredt utbygging.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 609.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:48.965933
MODIFIED 2014-08-14 11:49:51.060140+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:48.965933
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)