Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture

På oppdrag fra det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har Oxford Research foretatt en evaluering av NCE Aquaculture. Evalueringen er basert på en rekke kilder; dokumenter, intervjuer, spørreundersøkelser til aktø-rene og regnskapsinformasjon fra offisielle registre. Evalueringen konkluderer med at NCE Aquaculture etter tre års virksomhet er en velfungerende klynge på god vei til å realisere definerte målsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:41.236209
MODIFIED 2014-08-14 11:42:41.259959
CREATED 2014-08-14 11:42:41.236209
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)