Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Stabilt på høyt nivå : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2005

Det er mange positive funn i etterundersøkelsen av 2005-årgangen, og sammenlignet med 2004-årgangen er det gjennomgående små forskjell, både i forhold til samarbeid, kompetanse og innovasjon samt for de økonomiske og sysselsettingsmessige indikatorene. På de fleste indikatorer er det en stegvis bevegelse i positiv og ikke negativ retning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:13:17.056640
MODIFIED 2014-08-14 11:42:51.663269+00:00
CREATED 2012-10-18 17:13:17.056640
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)