Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Stadig viktigere : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2004

Det er svært mange positive funn i etterundersøkelsen av 2004-årgangen, og resultatene har forbedret seg på mange vesentlige indikatorer. Med hensyn til læring og forbedringspunkter, synes det å være mer å hente dersom Innovasjon Norge setter økte ressurser inn på eksport-og internasjonaliseringsfremmende tiltak samt øker og ikke minst målretter rådgivings- og veiledningsarbeid i etterkant av at prosjektstøtten er gitt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:46:11.294725
MODIFIED 2013-02-14 18:13:50.705094
CREATED 2012-01-29 20:46:11.294725
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)