Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Startlånet : samfinansiering, forvaltning og oppfølging

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Bankene mangler fremdeles informasjon om startlånordningen, noe som hindrer samarbeid mellom bankene og kommunene. Samfinansiering fordyrer lånekostnadene for låntakerne, fordi bankrenten er høyere enn husbankrenten, samt doble gebyrer. Et flertall av kommunene har satt ut forvaltningen av startlånet til eksterne forvaltere. Også når kommunen har ekstern forvalter, er det kommunen og ikke forvalter som avgjør om et lån går til inkasso ved mislighold. Når låntaker som misligholder lånet går i dialog med kommunen og viser vilje til å betjene lånet, er kommunene svært fleksible med å finne en løsning og hindre inkasso og tvangssalg. Kommuner som selv forvalter lånet synes å være mindre aktive i forhold til å komme i kontakt med låntaker ved mislighold, enn kommuner som har satt forvaltningen ut til eksterne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 369.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:09.359537
MODIFIED 2014-08-14 11:44:00.889293+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:09.359537
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)