Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) : en evaluering

Det gjøres mye godt faglig håndverk ved SIFO. og deler av den vitenskapelige produksjonen holder høyt nivå. Brukerne oppfatter instituttets virksomhet som relevant, og de har tillit til resultatene. Instituttet har et klart forbedringspotesial langs dimensjoner som å øke den vitenskapelige produktiviteten og å etablere en mer systematisk faglig kvalitetssikring. Det viktigste virkemiddel til å høyne produktiviteten og kvaliteten ligger i grunnbevilgningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 521.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:16.680394
MODIFIED 2017-02-28 02:00:21.819427+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:16.680394
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)