Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statlig kjøp av posttjenester

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Ordningen med statlig kjøp av posttjenester skal dekke Postens merkostnader som følger av kravet i konsesjonen om seks dagers utlevering av post i hele landet. ECONs mandat har vært å kvalitetssikre om Postens kostnadsberegning av statlig kjøp av posttjenester med rimelig sannsynlighet angir et korrekt nivå for merkostnadene. Vi har både benyttet alternative innfallsvinkler prinsipielt sett og analysert data med andre metoder enn hva Posten har gjort. Hovedkonklusjonen er at Postens beregning for 2005 ligger innenfor et rimelig intervall for hva som sannsynligvis er den reelle merkostnaden som konsesjonsforpliktelsene medfører for Posten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:07.130173
MODIFIED 2018-01-26 10:01:09.437842+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:07.130173
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)