Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Målet med prosjektet har vært å framskaffe en kunnskapsstatus om utviklingen av statlig styring av kommunene. En slik oversikt skal danne grunnlag for en analyse av utviklingstrekk på tvers av sektorer sett på bakgrunn av prinsippet om rammestyring, samhandling og dialog mellom stat og kommunesektor. Slik oppdraget ble definert, er kartleggingen og analysen avgrenset til virkemidler av juridisk karakter og dekker fagområdene helse (inkludert pleie og omsorg), grunnskole (10-årig) og miljøvern (unntatt planlegging). Prosjektet har kartlagt utviklingen de siste 10 år, dvs. perioden 1999-2009.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 965.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:04:24.516377
MODIFIED 2016-08-12 06:04:23.341676+00:00
CREATED 2012-12-08 13:04:24.516377
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)