Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler

Rambøll Management Consulting AS(Rambøll) har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging av statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler, og undersøkt hvorvidt det finnes forenklingsmuligheter. Kartleggingen er utført i tidsrommet mars-september 2009, og Rambøll står alene ansvarlig for alle analyser, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Det overordnede formålet med kartleggingen var å besvare følgende tre spørsmål: 1. Hvor mye tid og ressurser bruker frivillige organisasjoner og frivilligsentraler på søk-nadsskriving og rapportering? 2. Oppfatter organisasjonene dette som unødvendig mye? 3. Hvordan kan søknadsskriving og rapportering gjøres enklere og mindre ressurskrevende for tilskuddsmottakere?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:13.580016
MODIFIED 2016-12-02 11:00:20.367888+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:13.580016
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)