Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler

Rambøll Management AS (Rambøll) har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging av statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler, og undersøkt hvorvidt det finnes forenklingsmuligheter. Det overordnede formålet med kartleggingen var å besvare følgende tre spørsmål: 1. Hvor mye tid og ressurser bruker frivillige organisasjoner og frivilligsentraler på søk-nadsskriving og rapportering? 2. Oppfatter organisasjonene dette som unødvendig mye? 3. Hvordan kan søknadsskriving og rapportering gjøres enklere og mindre ressurskrevende for tilskuddsmottakere? For å besvare overstående problemstillinger har kartleggingen fokusert på seks statlige til-skuddsordninger tilhørende fem ulike departement.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:43:14.855617
MODIFIED 2018-07-07 09:00:43.874779+00:00
CREATED 2014-08-14 11:43:14.855617
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)