Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter ti tilskuddsordninger innenfor temaområdet fattigdom og sosial eksklusjon. Sju av disse er rettet mot kommunene og tildeles etter søknad. De sju aktuelle tilskuddene er tilskudd til oppfølgingstjeneste i egen bolig, tilskudd til innsats mot barnefattigdom, høgskole- og universitetssosialkontor, fra fengsel til kvalifiseringsprogram, økonomisk rådgivning, helhetlig innsats overfor utsatt ungdom og kvalifiseringsprogram.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:41.435741
MODIFIED 2019-04-25 13:00:32.705160+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:41.435741
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)