Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer

Evaluering av forskningen i statsvitenskap. I 2001-2002 gjennomførte Forskningsrådet en evaluering av forskningen i statsvitenskap i Norge. Evalueringen omfattet faglig produksjon og virksomhet i perioden 1996-2000. Evalueringen ble foretatt av et utvalg med internasjonal representasjon. Den omfattet 164 forskere lokalisert ved de fem statsvitenskapelige universitetsinstituttene og statsvitenskapelige forskningsmiljøer ved to høgskoler og 12 forskningsinstitutter.

I tillegg til særlige anbefalinger rettet til det enkelte miljø, munnet evalueringen ut i en rekke vurderinger av status og utfordringer innenfor norsk statsvitenskap når det gjelder emnevalg, forskningens kvalitet, forskerutdanningen og organisering av forskningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 644.2KB)
  2. Fagplan for norsk statsvitenskap.pdf (pdf, 309.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:11.661534
MODIFIED 2013-02-14 18:13:36.995385
CREATED 2010-11-02 15:02:11.661534
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)