Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statusrapport for ekspressbussnæringen

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Formålet med rapporten var å kartlegge utviklingstrekk i ekspressbussnæringen i perioden 2000-2010. Valget av tidshorisont må sees i lys av gradvis liberalisering av næringen fram mot 2003 og utviklingstrekk siste to-tre år. Rapporten viser bl. a. at veksten i ekspressbussnæringen var størst i perioden 2001 til 2008. Etter 2008 har næringen opplevd stagnasjon, målt i samlet antall passasjerer og samlet linjenett.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:21.422355
MODIFIED 2016-08-12 06:02:57.768553+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:21.422355
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)