Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten er en kvalitativ undersøkelse for å kartlegge erfaringene med STEP – ungdom møter ungdom, og effekten programmet har hatt på elever som har STEP som valgfag og voksne veiledere ved noen utvalgte videregående skoler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 209.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 01:02:08.572429
MODIFIED 2015-10-16 08:20:09.110024+00:00
CREATED 2014-11-22 01:02:08.572429
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)