Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Stipendiater og doktorgradsgjennomføring

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Nye tall for doktorgradsstipendiater viser en markert bedring i gjennomføringsgrad og gjennomføringstid. Tallmaterialet viser at denne trenden fortsetter og at anslagsvis 80 prosent av senere stipendiatkull sannsynligvis vil fullføre studiet. I tillegg til å dokumentere endringer i gjennomstrømning de siste 20 årene diskuterer rapporten årsakene til at stadig flere fullfører doktorgradsstudiet. Det er fortsatt høy gjennomsnittsalder for nye doktorer, og det er store forskjeller mellom fagområdene. Det eksisterer små kjønnsforskjeller. Stipendiatene i matematikk-naturvitenskap har høyere gjennomføringsgrad enn stipendiater i de andre fagområdene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 802.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:01:01.284293
MODIFIED 2014-08-14 11:46:56.539840+00:00
CREATED 2013-06-08 12:01:01.284293
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)