Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Stø på havet : Evaluering av Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er et stort forsknings- og rådgivningsinstitutt med en sentral rolle i fiskeri- og kystforvaltningen. Fiskeri- og kystdepartementet har fått utført en bred evaluering av instituttets måloppnåelse og vitenskapelig standard, effektivitet i måloppnåelsen og hvordan denne kan bli mer effektiv i framtiden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:25.686278
MODIFIED 2017-08-07 03:00:40.063827+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:25.686278
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)