Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Stø på havet : evaluering av Havforskningsinstituttet

Rapporten konkluderer med at HI har en sterk posisjon i Norge. Instituttet har god måloppnåelse men rapporten viser også til at det er rom for forbedring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:56.037932
MODIFIED 2018-07-07 09:00:34.026851+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:56.037932
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)