Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Stolt av PRIDE : en evaluering av PRIDE-grunnopplæring

PRIDE grunnopplæring er et opplæringsprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjem. Evalueringen skal blant annet gi grunnlag for vurderinger og anbefalinger om hvordan PRIDE kan styrkes og videreutvikles. Evalueringen konkluderer med at det bør etableres faste strukturer på nasjonalt og regionalt nivå for kompetanseoppbygging, samt for veiledning på kursgjennomføring. Evalueringen anbefaler videre at det etableres standarder for sertifisering av PRIDE-ledere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:23.901382
MODIFIED 2013-02-14 18:13:14.577386
CREATED 2011-05-10 10:08:23.901382
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)